Perinnerakentaminen

Perinnerakentaminen voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, vanhojen rakennusten kunnostamiseen ja perinteisellä tyylillä rakennettuun uudisrakentamiseen. Usein vanhojen hirsirunkoisten rakennusten korjaus alkaa lahonneiden tai muuten vaurioituneiden hirsien vaihdolla eli kengityksellä. Hirsi on perinteinen suomalainen ja erittäin ekologinen materiaali uudisrakentamisessakin. Perinteiseen tyyliin tehdyissä rakennuksissa kunnioitetaan vuosisataista rakennusperintöä ja käsintekemisen jälkeä.

  • Perinnerakentaminen (Pohjois-Karjala)

    Yksilölliset hirsirakennukset tehdään perinteisesti käsityönä veistäen, yksi hirsi kerallaan. Hirsi on aidoimmillaan taideteos, jossa puun eläväpinta ja tekijän kädenjälki saavat näkyä. Read More →

    Perinnerakentaminen (Pohjois-Karjala)

Tuotteita näytetään sivulla